Vzduchotechnika

vzduchotechnika

Vzduchotehnika je nutná zejména  tam, kde v objektech a budovách některé z místností nemají  možnost kontaktu s vnějším prostředím, např. bez otevíratelných oken. 

 

Tepelná pohoda, odvod škodlivin, filtrace vzduchu a přivádění čerstvého vzduchu jsou pro člověka nezbytné a zásadně ovlivňují nejen kvalitu života, ale i pracovní nasazení a produktivitu práce. Nedílnou součástí vzduchotechniky mohou být i vzduchotechnické jednotky s cirkulací vzduchu, které vyžadují až extrémní úpravy ať již teplotní, vlhkostní nebo kvalitativní.

Upravený vzduch zvládne v jednom systému zajistit větrání, vytápění, vlhčení i chlazení výrobních hal (vzduchotechnika). Kombinace velké větrací rekuperační jednotky s teplovodním ohřívačem a adiabatickými chladícími jednotkami umožňuje celoroční udržitelné klima v celém výrobním prostoru s využitím odpadního tepla např. od lisovacích strojů. Během standardního provozního režimu zajišťuje jednotka zpětného získávání tepla odsávání vzduchu z haly a předá část odváděné energie přiváděnému čerstvému filtrovanému vzduchu.
Teplovodní ohřívač zajišťuje dodatečný ohřev, jako kompenzaci části nepokrytého zpětného získání tepla. Adiabatické jednotky zajišťují efekt vlhčení a v létě i chlazení. Čerstvý vzduch z jednotky zpětného získávání tepla je distribuován vzduchotechnickým potrubím do určených prostor.