Princip tepelného čerpadla

princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního prostředí (vzduchzemě a voda) přes výparník předává ho oběhovému médiu. Za pomocí kompresoru se zvýší tlak a tím i teplota oběhového média. Takto vyrobené teplo se přes kondenzátor převede do používaného objektu na vytápění, ohřev teplé užitkové vody (TUV), …

 

Charakteristickou vlastností tepelného čerpadla je Topný faktor, který udává poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Ten se pohybuje v hodnotách v 3 až 5, čímž jednoduše říci, že spotřebováním jedné jednotky elektrické energie se získá 3 až 5-ti násobné množství tepla

 

Proč zvolit tepelné čerpadlo

Ekonomické výroba tepla a krátká doba návratnosti investice

 

Při využití tepelného čerpadla se v mnoha případech dá dosáhnout úspory 50 až 75% nákladů za energie oproti jiným způsobům vytápění. (např. elektrickou energií, plynem). Vynaložené investice do tepelného čerpadla mají návratnost 3 a 8 let ve srovnání s jiným způsobem vytápění nebo i s využitím dotací.

 

Pro co nejlepší návratnost investice a ekonomickou výrobou tepla pro daný objekt nutná konzultace s odborníkem

 

Nízká sazba za spotřebu elektrické energie

 

S instalací teplého čerpadla je možné podat žádost o přidělení výhodné dvoutarifní sazby za dodávku elektrické energie, tím dojde ke snížení nákladů nejen na samotné vytápění objektu, ale i ostatní spotřebičů v domácnosti.

 

Podpora Státu

 

Díky státnímu programu Zelená úsporám lze snížit počáteční náklady na pořízení tepelného čerpadla. Podporované jsou typy čerpadel vzduch-voda, země-voda a voda-voda i případné kombinace se solárním systémem.

 

Ekologie

 

Používání tepelného čerpadla je šetrné k životnímu prostředí. Při používání nevznikají totiž žádné exhalace jako u ostatních způsobů. Vyrobené teplo pro vytápění, ohřev teplé vody či chlazení, se získává přímo z okolního prostředí tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo se řadí do skupiny pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a nebude v budoucnu zatížena ekologickou daní, která se plánuje pro tuhá paliva.

 

Pohodlí a bezpečnost

 

Nejnovější technologie a řídicí systémy zajišťují uživatelům bezobslužný a pohodlný provoz, které zajistí tepelnou energii pro daný objekt. Nynější trendy dovolují ovládat čerpadlo přes internet a dokonce i pomocí „chytrých telefonů“. Díky tomu, že tepelné čerpadlo nespaluje žádné paliva, tak nehrozí nebezpečí vznícení, výbuchu, či otravy oxidem uhelnatým.

 

Celoroční používání

 

Tepelné čerpadlo se hlavně využívá pro vytápění v chladných měsících a pro přípravu teplé užitkové vody. Mimo topnou sezónu je možné teplené čerpadlo použít pro ohřev v bazénu a v případě instalace topidel typu fan-coil i pro chlazení.