Termovize

TERMOVIZE  a  analýza  měření

 

Termovize je  prováděna infračervenou kamerou s možností snímkování na pozadí reálného obrazu pro účely analýz a dokumentace stavu a vývoje tepelného záření.

 

Ceník termovizního snímkování

 

Měření se provádí odlišně dle potřeb zákazníků a povahy měřeného předmětu, proto se rozlišuje:

- měření tepelných ztrát budov a staveb, kde je prioritou nalezení netěsností a tepelných mostů obvodového pláště

123

 

- měření tepelných ztrát v průmyslovém provozu, kde pomáhá odhalovat ztráty na zařízení a předcházet poruchám

4444 

 

- diagnostika topných systémů a chladících zařízení

88888

 

- monitoring fotovoltaických elektráren a diagnostika hotspotů

 

131313 

 

Hlavní výhodu termovize představuje:
- bezkontaktní měření z bezpečné vzdálenosti
- měření bez omezení provozu
- vizuální okamžitý výsledek měření s průkaznou hodnotou
- možnost online přenosu snímku na mobilní zařízení a dále na e-mail

 

Ceník informativních měření IR termokamerou


Nabízíme informativní snímkování budov za účelem zjištění tepelných úniků, tepelných mostů.

Snímkování je rozděleno do tří kategorií:

 

Ekonomický balíček je určen především k potvrzení úniků tepla v předem vybraných rizikových místech stavby, jako jsou např. místa usazení oken a dveří, zateplení částí objektu, střechy, rohových stěn.

 

Základní balíček je určen pro získání celkového přehledu o stavu obálky budovy, získání přehledu o jednotlivých místech úniku tepla z budovy.

 

Prémiový balíček je určen pro získání detailního přehledu o stavu obálky budovy, lokalizaci jednotlivých místech úniku tepla a srovnání těchto míst s úniku se stanovenými referenčními body.

 


Všechny balíčky obsahují kalibraci IR kamery pro konkrétní prostředí, snímkování IR kamerou, vytvoření referenčních fotografií, srovnání snímků a vyhodnocení vlastních úniků tepla. Vypracování protokolu se zhodnocením zjištěných dat.

 

Vlastní snímkování pro dosažení co nejvyšší přesnosti je vhodné provádět v čase před svítáním nebo minimálně hodinu po soumraku aby byl minimalizován vliv tepelného vyzařování slunečním svitem zahřátých stavebních konstrukcí.

 

Rodinné domy

Ekonomický balíček Základní balíček Prémiový balíček

Kalibrace IR kamery

10 termosnímků
10 reálných snímků

Vyhodnocení naměřených dat

Zpracování protokolu

Cena  1900,- bez DPH

Kalibrace IR kamery

15 termosnímků
15 reálných snímků

Vyhodnocení naměřených dat

Zpracování protokolu

Cena  3000,- bez DPH

Kalibrace IR kamery

25 termosnímků
25 reálných snímků

Vyhodnocení naměřených dat

Zpracování protokolu

Cena  4500,- bez DPH

 

Bytové domy

Ekonomický balíček Základní balíček Prémiový balíček

Kalibrace IR kamery

15 termosnímků
15 reálných snímků

Vyhodnocení naměřených dat

Zpracování protokolu

Cena  2500,- bez DPH

Kalibrace IR kamery

25 termosnímků
25 reálných snímků

Vyhodnocení naměřených dat

Zpracování protokolu

Cena  3700,- bez DPH

Kalibrace IR kamery

30 termosnímků
30 reálných snímků

Vyhodnocení naměřených dat

Zpracování protokolu

Cena  5900,- bez DPH

 

Průmyslové objekty

Ekonomický balíček Základní balíček Prémiový balíček

Kalibrace IR kamery

20 termosnímků
20 reálných snímků

Vyhodnocení naměřených dat

Zpracování protokolu

Cena  4500,- bez DPH

Kalibrace IR kamery

25 termosnímků
25 reálných snímků

Vyhodnocení naměřených dat

Zpracování protokolu

Cena  4900,- bez DPH

Kalibrace IR kamery

35 termosnímků
35 reálných snímků

Vyhodnocení naměřených dat

Zpracování protokolu

Cena  6900,- bez DPH

 

Uvedené ceny nezahrnují dopravu technika, v sazbě 12 Kč/km.