​Kotlíkové dotace

Kotlíkovou dotaci získáte na instalaci teplného čerpadla výměnou za neekologický zrdoj tepla. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy. Kotlíkové dotace budou pro občany administrovat jednotlivé krajské úřady.

V případě instalace tepelného čerpadla je z dotace možné hradit až 80 % způsobilých nákladů. Maximální výše uznatelných nákladů je stanovena ve výši 150 000 Kč přičemž náklady za mikroenergetická opatření mohou tvořit maximálně 20 000 Kč.

 

V rámci kotlíkové dotace je možné žádat o dotaci i na technická opatření ke snížení energetické náročnosti budovy (tzv. mikroenergetická opatření) Jako je například zateplnení střechy, stropu, podlahy, dílčí zateplení konstrukcí (severní stěna fasády), dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkónových dveří, dílčí výměna oken nebo doplnění o těsnění nebo dodatečná instalace prahů.